ໂອນເງິນຜ່ານເບີ ລາວໂທລະຄົມ (ຫຼັກ 5)
 • ເບີ: 020 5449 8210
 • ຫັກ ຄ່າທຳນຽມ 20 % (ໂອນມາ 100,000 ກີບ ໄດ້ເງິນເຂົ້າລະບົບ 80,000 ກີບ)
 • ຫຼັງຈາກໂອນແລ້ວແຈ້ງໃບໂອນ,ອີເມວ ຫຼື Username ໃຫ້ແອັດມີນຕາມເບີຫຼືລິ້ງດ້ານລຸ່ມ
 • +856 20 5449 8210
 • https://wa.me/message/GT7URLCL52HZH1
 • ໂອນເງິນຜ່ານເບີ ຢູນິເທວ (ຫຼັກ 9)
 • ເບີ: 020 9961 8801
 • ຫັກ ຄ່າທຳນຽມ 20 % (ໂອນມາ 100,000 ກີບ ໄດ້ເງິນເຂົ້າລະບົບ 80,000 ກີບ)
 • ຫຼັງຈາກໂອນແລ້ວແຈ້ງໃບໂອນ,ອີເມວ ຫຼື Username ໃຫ້ແອັດມີນຕາມເບີຫຼືລິ້ງດ້ານລຸ່ມ
 • +856 20 5449 8210
 • https://wa.me/message/GT7URLCL52HZH1
 • ຂໍອະໄພ ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການໄວໆນີ້
  ຂໍອະໄພ ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການໄວໆນີ້