💸 ວິທີເຕີມເງິນເຂົ້າລະບົບແມ່ນໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີ 💸
💰 ເລກບັນຊີ 095120001070602001 💰
💰 ຊື່ບັນຊີ NILAKONE CHANTHAVIXAY 💰
💰 ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 💰


💸 ສຳລັບທະນາຄານພັດທະນາລາວ 💸
ແມ່ນໂອນຜ່ານ LDB Wallet
💰 ເລກບັດ 6213 5440 0478 0497 💰
💰 ຊື່ບັນຊີ NILAKONE CHANTHAVIXAY

ແລ້ວສົ່ງຫຼັກຖານການໂອນພ້ອມດ້ວຍອີເມວ ມາທີ່
Whatsapp : 020 5449 8210

👉ກົດລີ້ງນີ້👈